- Komerční sdělení -zprávy
HomeRady a NávodyJak rychle založit s.r.o.?

Jak rychle založit s.r.o.?

Založit si vlastní společnost s ručením omezeným představuje jeden ze způsobů, jak začít podnikat. Jak to probíhá a jak dlouho založení s.r.o. trvá?

Co je společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodní společnosti, pod jejíž záštitou je možné v Česku podnikat.

Zákon ji oficiálně zařazuje mezi společnosti kapitálové. Vykazuje však i některé charakteristické rysy společnosti osobní. Proto bývá některými zdroji označována také za společnost smíšenou. Zákonnou právní úpravou, která tuto společnost vymezuje, je konkrétně zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Založení s.r.o. může být vhodným řešením zejména pro podnikatele, kteří dosud podnikali na živnost a jejich činnost se v průběhu času rozrostla. V praxi patří i mezi nejčastěji zakládané právnické osoby. Dáno je to jednoduchostí její správy i nenáročným obchodním vedením.

Jak se zakládá s.r.o.

Před samotným založením s.r.o. je potřeba promyslet některé základní kroky. Zejména se jedná o vytvoření obchodního plánu. Ten je pro budoucí úspěch vašeho podnikání určující, proto byste ho měli mít zpracován na alespoň 3 roky.

Vaše společnost by rovněž měla mít svůj název. Ten musí být poutavý, zapamatovatelný a takový, aby vás dostatečně odlišil od konkurence.

Z dalších formálních náležitostí je potřeba ještě před procesem zakládání vyřešit i její sídlo. To lze prakticky umístit i do nájmu, pak je potřeba mít k dispozici nájemní smlouvu. Stejně tak si lze dojednat sídlo virtuální.

Které nezbytné náležitosti vyžaduje založení společnosti s ručením omezeným

Základním dokumentem je společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Zakladatelská listina se využívá, pokud je zakladatel pouze jeden. Společenská smlouva je u vícero zakladatelů. V obou případech musí jít o notářský zápis.

Podnikající společnost by měla mít i vlastní živnostenské oprávnění, pakliže jej ještě nemáte. Vždy je zapotřebí alespoň předmětu podnikání. Zaplatit samozřejmě budete muset správní poplatek a doložit jste v této fázi povinni i právní titul k užívání budoucího sídla.

Nově vznikající společnost potřebuje rovněž založení zvláštního bankovního účtu. Na ten se bude skládat základní kapitál v příslušné výši. U nynějších společností s ručením omezením je to možné už od 1 Kč.

Poté je potřeba nově vzniklou společnost nechat zapsat do obchodního rejstříku, což je úkon nezbytný z hlediska jejího formálního vzniku. Nově vzniklou firmu je potřeba následně zaregistrovat i u finančního úřadu.

Jak založit s.r.o. rychleji

Založení s.r.o. samozřejmě zvládnete i svépomocí. Celý proces trvá v současných podmínkách přibližně jeden měsíc. Urychlit je ho nicméně možné.

Jedním ze způsobů je koupě tzv. předzaložené společnosti neboli ready-made společnosti. Ready-made společnost je taková, která byla, jednoduše řečeno, už založena. Vznikla však za účelem prodeje a nikdy reálně podnikatelskou činnost nevyvíjela.

Další alternativu představuje založení s.r.o. na klíč. Tedy jednoduše řečeno společnost založená přímo pro vás. Nebudete ji ale muset zakládat sami a absolvovat tak všechny úkony, ale vše jednoduše ponecháte odborníkům.

- Komerční sdělení -PR články

Nejnovější články